26 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

30/09/13 Teresa Cybulska
Obecnie Kościół uświadamia swoim wiernym istnienie zła osobowego, które w sposób przemyślany, metodycznie i systematycznie wpaja ludziom diabelskie zasady.