27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Róbmy swoje...

07/10/13 ks. Robert Klemens COr
Pan Bóg wyznacza pojawiającemu się na ziemi człowiekowi bardzo konkretne miejsce i zadanie do wykonania. I tak jak niepowtarzalne są linie papilarne na naszych palcach, tak samo nikt nie może zastąpić człowieka na wyznaczonym mu przez Boga miejscu. Ci, którzy tego miejsca nie szukają, albo nie rozpoznają, albo odrzucają, przyczyniają się do zniszczenia Bożego porządku świata być może dlatego tak wiele na świecie bałaganu.