27 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

30/09/13
Przymnóż nam wiary
 
W rozmowie z Bogiem prorok Habakuk skarży się na sytuację, która panowała w królestwie judzkim. Chodzi mu o krzywdę wyrządzaną prostemu ludowi, który został obarczony nieludzkimi podatkami. Bóg prosi proroka, aby wszystko to, co do niego powie, zapisał, wyrył na kamieniu, aby nic z zapowiedzi nie uległo zniszczeniu. Będzie to potrzebne, aby kiedyś przekonać się o prawdziwości Bożej interwencji.
W Drugim Liście do Tymoteusza św. Paweł prosi swego ucznia, aby zdrowe zasady, którymi go pouczał, stały się wzorcem jego wiary. Przypomina mu to ze względu na to, że otrzymał włożenie rąk – charyzmat. Apostoł zachęca Tymoteusza do odwagi apostolskiej.
Otrzymanie takiego daru zobowiązywało do zachowywania czystej wiary nie tylko Tymoteusza, ale wszystkich tych, na których wkładano ręce. Zobowiązują do tego również: konsekracja biskupia, święcenia prezbiteratu oraz diakonatu. Można również dodać, że otrzymanie od biskupa misji kanonicznej do nauczania katechezy, prowadzenie grup apostolskich, posłanie na misje ad gentes, określona praca dla wspólnoty parafialnej itp. – choć nie wiąże się z „nałożeniem rąk” – zobowiązują również ze względu na Chrystusa.
W Roku Wiary prosimy Chrystusa tak, jak apostołowie: „Panie, przymnóż nam wiary”.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.