28 niedziela okresu zwykłego

04/10/13
Twoja wiara Cię uzdrowiła
14/10/13 ks. Marek Starowieyski
Neman1był Syryjczykiem. Chorował na trąd i nikt nie mógł go uzdrowić. Wówczas niewolnica powiedziała, że żyje w Izraelu prorok, który może go oczyścić z trądu. Zabrawszy złota i srebra czytamy pojechał do króla Izraela. Gdy ten dowiedział się, z jakiego powodu gość przyjechał, rozerwał szaty, mówiąc, że wystawia się go na zbyt ciężką próbę, skoro ma sprostać wymaganiom wykraczającym poza zakres władzy królewskiej.
14/10/13 Olaf Szczypiński
Dzisiejsze czytania, oprócz Listu św. Pawła, zawierają wspólny element przykuwający moją uwagę słowo: wrócił. Zarówno bowiem Naaman, jak i jeden z dziesięciu trędowatych wracają, aby wyrazić wdzięczność za otrzymany dar (zob. 2 Krl 5,15; Łk 17,15).
Homilia do dorosłych
14/10/13 o. Bartłomiej Kupś CSSp
Dzisiaj Pan Jezus najlepszy lekarz duszy i ciała, zaprasza nas wszystkich do swojego gabinetu. Tam często nie ma kolejek, no może z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu, gdy trzeba rutynowo zweryfikować swoje duchowe zdrowie. A tak na co dzień raczej tłumów nie ma. Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że do tego gabinetu można, a nawet trzeba udawać się częściej niż tylko dwa razy w roku!
Homilia do dorosłych
14/10/13 ks. Zbigniew Kosik
Jak ważna jest pamięć o tym co podstawowe, uwrażliwia swego ucznia Święty Paweł (2 Tm). Trwanie blisko Jezusa poprzez zaufanie jest fundamentem wiary. To z niej wyrasta wdzięczność, która z kolei wpływa na pogłębienie relacji między Bogiem a człowiekiem poprzez miłość. Tylko ten kto pamięta, potrafi być wdzięczny, będzie kochał szczerze.
Homilia do młodzieży
14/10/13 s. Urszula Kłusek SAC
Choroba, ból, cierpienie jest tym, co było postrachem ludzi od zawsze. Nikt bowiem nie chce cierpieć i instynktownie odczytujemy i rozumiemy chorobę jako coś, co nie jest dla nas dobre, co może nam odebrać nie tylko radość życia, ale życie dosłownie. Czasem o choroby i cierpienie oskarżamy Boga, ale Bóg nie jest przyczyną czy też autorem naszych słabości, chorób i cierpień.