28 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

14/10/13 ks. Marek Starowieyski
Neman1był Syryjczykiem. Chorował na trąd i nikt nie mógł go uzdrowić. Wówczas niewolnica powiedziała, że żyje w Izraelu prorok, który może go oczyścić z trądu. Zabrawszy złota i srebra czytamy pojechał do króla Izraela. Gdy ten dowiedział się, z jakiego powodu gość przyjechał, rozerwał szaty, mówiąc, że wystawia się go na zbyt ciężką próbę, skoro ma sprostać wymaganiom wykraczającym poza zakres władzy królewskiej.