28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

O wdzięczności

14/10/13 ks. Dariusz Zuber
W ewangelii czytamy o dziesięciu trędowatych, którzy proszą Pana Jezusa, aby ich uzdrowił. Wychodzą naprzeciw Pana Jezusa i z daleka wołają: Jezusie! Zmiłuj się nad nami! Pomóż nam! Jezus polecił im iść do kapłanów, aby ci sprawdzili czy trędowaci są zdrowi.