28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pomiędzy pamięcią, wdzięcznością a wiarą

14/10/13 ks. Zbigniew Kosik
Jak ważna jest pamięć o tym co podstawowe, uwrażliwia swego ucznia Święty Paweł (2 Tm). Trwanie blisko Jezusa poprzez zaufanie jest fundamentem wiary. To z niej wyrasta wdzięczność, która z kolei wpływa na pogłębienie relacji między Bogiem a człowiekiem poprzez miłość. Tylko ten kto pamięta, potrafi być wdzięczny, będzie kochał szczerze.