29 niedziela okresu zwykłego

07/10/13
Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę?
30/10/13 ks. Marek Starowieyski
Przeciw ludowi, wśród którego wydarzyła się cała nasza symboliczna historia, wystąpili wszyscy Amalekici, lud ze swoim wodzem: wypowiada on wojnę niedoświadczonemu tłumowi, wierząc, że zwycięży go bez trudu (Wj 17,8nn.). Zaczęła się walka: kiedy przeciwnicy uzyskiwali przewagę, Mojżesz wznosił ręce do Boga i podobny był wtedy do krzyża. Od tego znaku ginęli wrogowie, ale gdy ręce Mojżesza zaczęły opadać, nieprzyjaciel nacierał ostrzej.
21/10/13
Bliska mojemu sercu jest modlitwa, którą nazywam życiem. Czy postawa w życiu, wypełnianie przykazania miłości i życie Ewangelią może być samo w sobie modlitwą?Gdzie leży geneza wiary?W życiu człowieka pojawia się coraz więcej wyborów. Często w takich chwilach z żarliwością prosimy o światło Ducha Świętego. Skąd jednak mamy mieć pewność, że owo światło pochodzi od Boga? Jak podjąć dobrą a zarazem ważną dla nas decyzję?
Homilia do dorosłych
21/10/13 ks. Adam Kalbarczyk
Stają dzisiaj przed nami dwie postacie: uboga wdowa, która nie ma właściwie żadnych praw, i niesprawiedliwy sędzia, który ma stać na straży prawa. W tych dwóch osobach spotykają się ze sobą władza i zależność, siła i bezsilność. Te dwie rzeczywistości przenikają wszystkie wymiary naszego życia począwszy od polityki aż po dom rodzinny.
Homilia do dorosłych
21/10/13 ks. Piotr Winkler
Człowiek od zarania dziejów szuka kontaktu z Bogiem. Z natury swej religijny, nieraz nie zdając sobie z tego sprawy, dąży do takiej bliskości. Czyni to w różny sposób. Odkrywanie Boga w przyrodzie, w drugim człowieku, studium Pisma świętego, medytacja oto tylko niektóre czynniki sprzyjające poznaniu i umiłowaniu Boga.
Homilia do dorosłych
21/10/13 Sławomir Zatwardnicki
Wydaje się, że rolę Królowej Apostołów należy jednak widzieć stosownie do głębi powołania Maryi. Nie jest Ona dlatego Królową Apostołów, że więcej od nich apostołowała, ani nawet nie przede wszystkim dlatego, że pierwsza w czasie podjęła się apostolskiej misji (pierwsza doświadczyła ewangelizacji por. Łk 1,26-38 oraz pierwsza ją podjęła por. Łk 1,39-56).