29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Apostołka i apostołowie

21/10/13 Sławomir Zatwardnicki
Wydaje się, że rolę Królowej Apostołów należy jednak widzieć stosownie do głębi powołania Maryi. Nie jest Ona dlatego Królową Apostołów, że więcej od nich apostołowała, ani nawet nie przede wszystkim dlatego, że pierwsza w czasie podjęła się apostolskiej misji (pierwsza doświadczyła ewangelizacji por. Łk 1,26-38 oraz pierwsza ją podjęła por. Łk 1,39-56).