29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bądź wytrwały w modlitwie

21/10/13 ks. Piotr Winkler
Człowiek od zarania dziejów szuka kontaktu z Bogiem. Z natury swej religijny, nieraz nie zdając sobie z tego sprawy, dąży do takiej bliskości. Czyni to w różny sposób. Odkrywanie Boga w przyrodzie, w drugim człowieku, studium Pisma świętego, medytacja oto tylko niektóre czynniki sprzyjające poznaniu i umiłowaniu Boga.