29 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

30/10/13 ks. Marek Starowieyski
Przeciw ludowi, wśród którego wydarzyła się cała nasza symboliczna historia, wystąpili wszyscy Amalekici, lud ze swoim wodzem: wypowiada on wojnę niedoświadczonemu tłumowi, wierząc, że zwycięży go bez trudu (Wj 17,8nn.). Zaczęła się walka: kiedy przeciwnicy uzyskiwali przewagę, Mojżesz wznosił ręce do Boga i podobny był wtedy do krzyża. Od tego znaku ginęli wrogowie, ale gdy ręce Mojżesza zaczęły opadać, nieprzyjaciel nacierał ostrzej.