29 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

21/10/13
Bliska mojemu sercu jest modlitwa, którą nazywam życiem. Czy postawa w życiu, wypełnianie przykazania miłości i życie Ewangelią może być samo w sobie modlitwą?Gdzie leży geneza wiary?W życiu człowieka pojawia się coraz więcej wyborów. Często w takich chwilach z żarliwością prosimy o światło Ducha Świętego. Skąd jednak mamy mieć pewność, że owo światło pochodzi od Boga? Jak podjąć dobrą a zarazem ważną dla nas decyzję?