30 niedziela okresu zwykłego

28/10/13 ks. Marek Starowieyski
Jeśli troska o człowieka skrzywdzonego zasługuje na wzmiankę, to łaskawość okaże się jeszcze większa, gdy się go obdarzy dobrodziejstwem. Jeśli bowiem kto drwi z ubogiego, znieważa Stwórcę (Prz 17,5), to kto troszczy się o stworzenie, czci Stwórcę…
28/10/13 Maria M. Lewicka
Jak sprawić, by ludzie uwierzyli, że są ślepi? By zrozumieli, że aby być naprawdę szczęśliwym, trzeba chcieć: Rabbuni, abym przejrzał! i iść za Nim drogą?
Homilia do dorosłych
28/10/13 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czyż nie jesteśmy bardzo często podobni do niewidomego żebraka Bartymeusza? Czyż nie jesteśmy ślepi i niejednokrotnie bez jakiejkolwiek perspektywy? Czy nie wydaje nam się, że życie się nam pokiereszowało i nie ma dla nas żadnej szansy na naprawę?
Homilia do dzieci
28/10/13 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Z Jerycha też ruszyła procesja spory tłum z uczniami i z Jezusem na czele. Bartymeusz musiał jakoś zatrzymać Jezusa, aby zwrócił na niego uwagę. Co może w takiej chwili uczynić niewidomy? To wiedzą tylko ci, którzy mają poważny problem ze zdrowiem. W takim momencie człowiek uczyni się wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę.
Homilia do dzieci
28/10/13 bp Antoni Długosz
Przez sakrament chrztu św. (obraz) należymy do rodziny Bożej, w której ojcem jest Pan Bóg. Pan Bóg cieszy się, gdy z Nim rozmawiamy (obraz) i na pierwszym miejscu dziękujemy Panu Bogu za życie, rodzinę, szkołę. Pan Bóg interesuje się nami i pragnie, abyśmy Mu opowiadali o tym, co przeżywamy w domu, w szkole, w kościele.