30 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

28/10/13 ks. Marek Starowieyski
Jeśli troska o człowieka skrzywdzonego zasługuje na wzmiankę, to łaskawość okaże się jeszcze większa, gdy się go obdarzy dobrodziejstwem. Jeśli bowiem kto drwi z ubogiego, znieważa Stwórcę (Prz 17,5), to kto troszczy się o stworzenie, czci Stwórcę…