30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Uzdrowienie niewidomego....

28/10/13 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czyż nie jesteśmy bardzo często podobni do niewidomego żebraka Bartymeusza? Czyż nie jesteśmy ślepi i niejednokrotnie bez jakiejkolwiek perspektywy? Czy nie wydaje nam się, że życie się nam pokiereszowało i nie ma dla nas żadnej szansy na naprawę?