Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do młodzieży

Dlaczego muszę chodzić do kościoła?

28/10/13 ks. Jacek Zjawin
Człowiek jest z natury religijny i badania archeologiczne wyraźnie pokazują, że praktycznie od zawsze na swój sposób wierzył w Boga lub w wielu bogów. Ta pierwotna religijność miała swoje charakterystyczne cechy. W religii naturalnej ograniczano pole działania bóstwa do świątyni próbowano zamknąć bóstwo w czterech ścianach budynku. Istniał wyraźny podział pomiędzy sferą sacrum, czyli świętą a profanum, czyli doczesną.