Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Na tej opoce zbuduję mój kościół

28/10/13 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Odczytany dziś fragment Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła właśnie nas poucza, że Chrystus jest kamieniem, który ludzie odrzucili, ale Bóg Go wybrał. Podobnie my jesteśmy żywymi kamieniami, stanowiącymi duchową świątynię. Stanowimy więc święte kapłaństwo, wybrane plemię, lud przeznaczony na własność Bogu.