Apostolstwo modlitwy

18/09/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
WARTOŚĆ CISZYWydaje się, że jednym z najważniejszych wyzwań jakie stają przed nami współcześnie jest odnalezienie ducha milczenia, rozpoznanie na nowo wartości ciszy. Wszyscy potrzebujemy miejsca w nas samych, gdzie nie byłoby hałasu, gdzie mógłby do nas mówić Duch Boży, z łagodnością i delikatnością właściwą Bożemu działaniu. Tak wspaniale odkrył tę delikatność Boga prorok Eliasz.
19/09/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
Męczennicy wszystkich czasów, są prorokami miłości Chrystusa. Nie przestają świadczyć o jej aktualnej mocy, o tym, że jest potężniejsza niż śmierć. Także obecnie w wielu regionach świata Chrystus znajduje takich naśladowców. Dzięki nim Kościół rozkwita. Dzięki nim także nasza wiara wzrasta. Pamiętając o ich świadectwie prośmy za nimi, aby wytrwali wiernie i nie poddali się zwątpieniu i lękowi.
28/10/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
Czasami trudno nam przyjąć prawdę, która jakoś narzuca się nawet jakoś w codziennym naszym doświadczeniu, że nie rozporządzamy naszym życiem. Jest ono uwarunkowane przez wiele sprzyjających i niesprzyjających okoliczności, wiele dobrych i złych relacji, że pełne jest wielu szans, sukcesów i niepowodzeń. Życie, z całą tą różnorodnością – przypomina nam o tym katechizm – „jesteśmy zobowiązani przyjąć z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego [tj. Boga] cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył” (KKK 2280).
28/10/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
Dobrze znamy gościnny dom Marii, Marty i Łazarza, w którym Jezus tak dobrze się czuł, w towarzystwie przyjaciół. Wypoczywał tu po trudach apostolskich wędrówek po Palestynie. Dom przyjaciół był dla Niego również miejscem dawania świadectwa i przepowiadania nadejścia Królestwa Bożego, a trójka rodzeństwa – uczniami zasłuchanymi w słowa Mistrza i Przyjaciela. Dzięki ewangelistom Łukaszowi i Janowi możemy nieco doświadczyć atmosfery tych niezwykłych spotkań.