Apostolstwo modlitwy

Intencja misyjna na październik

28/10/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
Dobrze znamy gościnny dom Marii, Marty i Łazarza, w którym Jezus tak dobrze się czuł, w towarzystwie przyjaciół. Wypoczywał tu po trudach apostolskich wędrówek po Palestynie. Dom przyjaciół był dla Niego również miejscem dawania świadectwa i przepowiadania nadejścia Królestwa Bożego, a trójka rodzeństwa – uczniami zasłuchanymi w słowa Mistrza i Przyjaciela. Dzięki ewangelistom Łukaszowi i Janowi możemy nieco doświadczyć atmosfery tych niezwykłych spotkań.