Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Apostolstwo modlitwy

Intencja misyjna na wrzesień

19/09/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
Męczennicy wszystkich czasów, są prorokami miłości Chrystusa. Nie przestają świadczyć o jej aktualnej mocy, o tym, że jest potężniejsza niż śmierć. Także obecnie w wielu regionach świata Chrystus znajduje takich naśladowców. Dzięki nim Kościół rozkwita. Dzięki nim także nasza wiara wzrasta. Pamiętając o ich świadectwie prośmy za nimi, aby wytrwali wiernie i nie poddali się zwątpieniu i lękowi.