Apostolstwo modlitwy

Intencja ogólna na październik

28/10/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
Czasami trudno nam przyjąć prawdę, która jakoś narzuca się nawet jakoś w codziennym naszym doświadczeniu, że nie rozporządzamy naszym życiem. Jest ono uwarunkowane przez wiele sprzyjających i niesprzyjających okoliczności, wiele dobrych i złych relacji, że pełne jest wielu szans, sukcesów i niepowodzeń. Życie, z całą tą różnorodnością – przypomina nam o tym katechizm – „jesteśmy zobowiązani przyjąć z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego [tj. Boga] cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył” (KKK 2280).