Apostolstwo modlitwy

Intencja ogólna na wrzesień

18/09/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
WARTOŚĆ CISZYWydaje się, że jednym z najważniejszych wyzwań jakie stają przed nami współcześnie jest odnalezienie ducha milczenia, rozpoznanie na nowo wartości ciszy. Wszyscy potrzebujemy miejsca w nas samych, gdzie nie byłoby hałasu, gdzie mógłby do nas mówić Duch Boży, z łagodnością i delikatnością właściwą Bożemu działaniu. Tak wspaniale odkrył tę delikatność Boga prorok Eliasz.