Homilie okolicznościowe

Jak rozwijać nasze talenty – dary od Pana Jezusa? (Rozpoczęcie roku szkolnego)

13/09/13 ks. Paweł Wygralak
W dzisiejszej ewangelii usłyszeliśmy przypowieść, którą Pan Jezus opowiedział swoim uczniom. Pewien bardzo bogaty człowiek wyjeżdżając w dalekie strony dał swoim sługom talenty. Warto wiedzieć, że słowo talent rozumiano wówczas jako równowartość kilkudziesięciu kilogramów srebra (od 26 do 41 kg). A więc ów człowiek przekazał swoim sługom ogromny majątek po to, aby jeszcze bardziej go pomnożyli. I dwóch tak uczyniło pomnożyli otrzymany majątek. Trzeci natomiast bał się, że straci wszystko, co otrzymał. Zakopał więc swoją część, by zwrócić ją swemu panu. Pan nagrodził tych, którzy majątek pomnożyli, a trzeciego skarcił i odebrał mu wszystko. Słuchając tej przypowieści Pana Jezusa odnosimy ją dzisiaj do życia każdego z nas. My wszyscy otrzymaliśmy od Pana Jezusa jakieś talenty. Bo przecież każdy z tu obecnych ma jakieś wyjątkowe zdolności czyli talenty: ktoś świetnie radzi sobie z liczeniem, inny pięknie rysuje, a jeszcze ktoś inny rozumie ludzi cierpiących i chętnie z nimi przebywa i im pomaga. To dzięki tym talentom darom od Pana Jezusa pojawia się naszych sercach pragnienie bycia strażakiem, lekarzem, nauczycielem… Niektóre talenty są wyjątkowe te pomagają nam wybrać, czy chcemy kiedyś założyć rodzinę, jak wasi rodzicie, czy też może zechcemy być księdzem, misjonarzem albo siostrą zakonną. Odkrycie tych talentów i ich rozwijanie jest bardzo ważne. Kto odkryje swoje talenty i dobrze je rozwinie, ten będzie bardzo szczęśliwy, bo będzie robił to, do czego został przez Pana Jezusa powołany. Kto natomiast zakopie swoje talenty i przez swoje lenistwo nie będzie ich rozwijał, ten przez całe życie będzie nieszczęśliwy, gdyż będzie musiał robić to, do czego zupełnie się nie nadaje. Jak więc odkryć i pomnażać, rozwijać swoje talenty?