Homilie okolicznościowe

Maryja wojująca. Duchowe Lepanto (7 X)

08/10/13 Sławomir Zatwardnicki
Dzisiejsze wspomnienie stanowi dla nas dobry punkt wyjścia, żeby w nowy sposób spojrzeć na Maryję. Zwykle widzimy w Niej osobę skromną i cichą (i słusznie), ale też słabą jak przystało na kobietę a tymczasem Maryja jest silna Bożą mocą, tak że Jej właśnie przypada w udziale stoczyć najważniejszą walkę z siłami ciemności.