Homilie okolicznościowe

Modlitwa pusta nie dociera do Boga

29/10/13 ks. Kazimierz Siemieński
Aby modlitwa o wieczny pokój dla zmarłego N.N. była skuteczna, musi na­prawdę wypływać z naszego wnętrza. Najpierw musi ona mnie samego przemienić w człowieka pokoju. Nie każda bowiem modlitwa dociera do Boga. Nie dociera do Niego modlitwa pusta, wyrażająca się w samych tylko słowach i nastroju. Byłoby naigrawaniem się z Boga, prosząc go o pokój dla zmarłego, nie poz­walać Mu okazać swojej potęgi w moim własnym życiu. Nie wystarczy zewnętrz­nie przyznawać się do krzyża Chrystusowego i stawiać go obok trumny, czy na grobie. Najpierw trzeba się wewnętrznie przesycić duchem tego krzyża.