Homilie okolicznościowe

Niespokojne serce Boga

14/10/13 Sławomir Zatwardnicki
Jakie dla nas, w kontekście uczenia się dialogu, płyną wnioski z ewangelicznego opowiadania? Odnieśmy je przede wszystkim do naszego z Bogiem dialogu. Po pierwsze warto zauważyć, że Bóg jest otwarty na rozmowę z człowiekiem; także na to, co trapi człowieka.