Homilie okolicznościowe

Od stołu do Stołu (Dzień Środków Społecznego Przekazu)

16/09/13 Sławomir Zatwardnicki
Papieskie orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu skupia się wokół zjawiska portali społecznościowych. Benedykt XVI widzi w nich bramę prawdy i wiary, a przede wszystkim nową przestrzeń dla ewangelizacji. Pomimo wad, od których ten nowy rodzaj agory nie jest wolny, należy dostrzec w nim właśnie otwartą przestrzeń publiczną, w której również chrześcijanie muszą głosić swoje poglądy i dzielić się swoim doświadczeniem. Zatem w tym kontekście spróbujmy odnieść papieskie refleksje do dzisiejszych czytań liturgicznych, przede wszystkim Ewangelii.