Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Pierwszy piątek

Odpowiedzialne zadanie

19/09/13 Danuta Szelejewska
Dobra Nowina o zbawieniu dotyczy wszystkich ludzi. Adresatem jest więc każdy z nas. Bądźmy zdecydowani, jak pierwsze nasionko, które chciało swymi korzeniami sięgać głęboko w ziemię i wypuścić młode pędy ponad jej powierzchnię. Głośmy jak nasionko przybycie wiosny wielką miłość Boga do człowieka. Starajmy się dochować wierności chrześcijańskim zasadom i każdego dnia słowem i czynem opowiadać się za Chrystusem.