Pierwszy piątek

Odpowiedzialne zadanie

19/09/13 Danuta Szelejewska
Dobra Nowina o zbawieniu dotyczy wszystkich ludzi. Adresatem jest więc każdy z nas. Bądźmy zdecydowani, jak pierwsze nasionko, które chciało swymi korzeniami sięgać głęboko w ziemię i wypuścić młode pędy ponad jej powierzchnię. Głośmy jak nasionko przybycie wiosny wielką miłość Boga do człowieka. Starajmy się dochować wierności chrześcijańskim zasadom i każdego dnia słowem i czynem opowiadać się za Chrystusem.