Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Siła Słowa Bożego i modlitwy (na październik)

28/10/13 ks. Kazimierz Siemieński
Mędrzec grecki szedł w biały dzień z zapaloną latarnią po ulicach miasta i wołał: Szukam człowieka, szukam człowieka! Jest tylu ludzi, ale nie ma człowieka. Czy nie tak i my wołaliśmy, gdy nam było ciężko, a nie znaleź­liśmy człowieka o wielkim i szlachetnym sercu? Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy (A. Mickiewicz).