14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Radość pielgrzymująca

11/12/14 ks. Maciej Szczepaniak
Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!. To pełne religijnego uniesienia wołanie mówi nam najpierw o szczęściu. Jego źródłem mogą stać się na przykład dobrodziejstwa przyrody. Kogóż z nas nie cieszą o tej porze roku kwiaty i drzewa, i słońce. Święty Paweł przekonywał mieszkańców Listry: [Bóg] zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca (Dz 14,17).