14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Żyjcie według Ducha!
Ewangelia jest jednym hymnem pochwalnym pod adresem Boga Ojca, wysławianym w duchu radości przez Jego Syna, Chrystusa. Ów hymn można także nazwać modlitwą Jezusa. Pozostaje tajemnicą, o jakich „rzeczach ukrytych” Pan wspomina. Bibliści sugerują, że chodzi tu o treść przepowiadania Jezusa. Wywyższony jest człowiek pełen prostoty. Do życia miłości z Bogiem wezwani są ludzie prości, pokorni, ubodzy. Oni zostaną pokrzepieni.
„Jezus nazwał Żydów mądrymi albo dlatego, że byli powierzeni Bożym wyroczniom, albo dlatego że byli złoczyńcami i mądrymi w czynieniu zła, ale Apostołów nazwał dziećmi. Nazwał uczonych w Piśmie i faryzeuszy mądrymi, chociaż oni naprawdę nie posiedli mądrości, ale tylko to, co wydawało się mądrością z powodu ich bystrości umysłu. Nazwał rybaków, którzy nie mieli wprawy w czynieniu zła, dziećmi. W ten sposób okazała się łaska Boża, jaką Jezus rozgłaszał prostym ludziom” (Teodor z Heraklei).
Kościół otwarty jest na wszystkich ludzi, ale szczególną uwagę powinien zwracać na ubogich, pełnych prostoty, pokornych, głodnych, grzesznych, chorych. Jest to zadanie, które stanowi sens wypełniania Ewangelii w życiu chrześcijanina.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.