14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wakacje z Panem Jezusem

11/12/14 ks. Paweł Wygralak
Ufam, że wszyscy obecni w kościele wsłuchali się uważnie w dzisiejszą ewangelię. Pan Jezus zauważył, że Jego uczniowie są zmęczeni. Co takiego robili, że byli zmęczeni? Towarzyszyli Panu Jezusowi, kiedy wędrował przez Palestynę i głosił napotykanym ludziom Ewangelię. Pewnie zrobili pieszo bardzo wiele kilometrów, pewnie było bardzo gorąco, więc nie można się dziwić, że poczuli się bardzo znużeni i potrzebowali odpoczynku. I oto, jak to zapisał św. Mateusz, Pan Jezus zauważył ich zmęczenie i powiedział: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Co znaczą te słowa?