15 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Anna Lipczyńska
Może więc trzeba siać, nie zastanawiając się zbytnio nad tym, czy gleba dostatecznie żyzna? Skoro słowo głoszone przez Chrystusa narażone jest na to, że padnie na grunt nie gwarantujący jego przyjęcia, to tym bardziej mój przekaz Bożego słowa niech się dokonuje na co dzień niezależnie od ułomności i upadków każdego człowieka, także moich.