15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Użyźnianie serca

11/12/14 ks. Piotr Winkler
Chrystus przypomina wagę słowa Bożego i jego skutki w ludzkim życiu. W swojej przypowieści porównuje słowo Boże do ziarna sianego w glebę, która symbolizuje nasze serca. Jak ziarno pada na różne podłoża, tak słowo Boże znajduje odmienne rodzaje ludzkich serc. Są twarde jak skała, bywają podatne na złe wpływy, niestałe, są wreszcie czułe i przyjazne. Jedynie te ostatnie są zdolne wydać owoc.