Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Aż dojrzeje wolność

11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Już w momencie siewu człowiek z dzisiejszej ewangelii podejmuje ryzyko w jakiś sposób traci swoje ziarno. Dopóki spoczywało w spichlerzu, było bezpieczne, można było nim dysponować, np. przeznaczyć na pokarm dla ludzi lub zwierząt. Tymczasem już sama czynność siewu pokazuje, jak ziarno zostaje wypuszczone z ręki, uwolnione, ale równocześnie pozostawione w ziemi, jakby wyrzucone.