16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Aż dojrzeje wolność

11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Już w momencie siewu człowiek z dzisiejszej ewangelii podejmuje ryzyko w jakiś sposób traci swoje ziarno. Dopóki spoczywało w spichlerzu, było bezpieczne, można było nim dysponować, np. przeznaczyć na pokarm dla ludzi lub zwierząt. Tymczasem już sama czynność siewu pokazuje, jak ziarno zostaje wypuszczone z ręki, uwolnione, ale równocześnie pozostawione w ziemi, jakby wyrzucone.