16 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Aż do żniwa
„Dlaczego dobrzy i źli mają żyć razem, i to aż do śmierci? Czy nie lepiej byłoby sprawiedliwie ich rozdzielić? Wtedy źli nie przeszkadzaliby dobrym, a na świecie żyłoby się lepiej”. Czyżby? Tajemnica dobra i zła ukryta jest w ludzkich sercach. I jakże często człowiek zły się nawraca, a dobry wchodzi na drogę zła.
„Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy” – refren ten, wzięty z psalmu 86, poprzedza czytanie z Księgi Mądrości, której autor akcentuje właśnie dobroć Boga. Jego „rządy są łagodne i sprawiedliwe”. Postępowanie Boga jest wskazówką i wielką nadzieją dla każdego człowieka – niezależnie od stanu ducha, od życia w łasce czy też będącego w stanie grzechu.
W krótkim fragmencie z Listu do Rzymian św. Paweł poucza nas, że jeśli czujemy się słabi na duchu i trudno jest nam się modlić, to winniśmy prosić Ducha Świętego, bo On „przychodzi z pomocą naszej słabości”. Tylko dzięki Niemu jesteśmy zdolni poznać i wyznać prawdę, że „Jezus jest Panem” (element kerygmatu).
Przypowieść o chwaście kontynuuje i wyjaśnia temat pierwszego czytania. „Zasianie chwastu w cudzym polu lub wycięcie drzew w nocy zdarzało się często jako akt zemsty”. Przypowieść o zaczynie przybliża sens królestwa, które objawiło się w Chrystusie. Ma ono taką siłę, że zmienia grzeszników (złych ludzi) w świętych.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.