16 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Sławomir Zatwardnicki
Zastanawia mnie, po co właściwie Jezus opowiedział przypowieść o chwaście wśród zboża. Bo jeśli jedni są chwastem, a inni zbożem a jednym i drugim będzie dane żyć razem w chwaściej lub zbożowej kondycji aż do końca świata to co poza informacją niesie z sobą ta przypowieść?