Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
16 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Sławomir Zatwardnicki
Zastanawia mnie, po co właściwie Jezus opowiedział przypowieść o chwaście wśród zboża. Bo jeśli jedni są chwastem, a inni zbożem a jednym i drugim będzie dane żyć razem w chwaściej lub zbożowej kondycji aż do końca świata to co poza informacją niesie z sobą ta przypowieść?