17 niedziela okresu zwykłego

11/12/14
Gdy znalazł jedną drogocenną perłę
11/12/14 Partyk Jakubowski
Chciałbym, aby kaznodzieja powiedział o piekle, oddzielając jego ludzkie wyobrażenia czy opisy pochodzące z literatury i sztuki od wiedzy teologicznej. Jest ono stanem czy miejscem? Dzięki czemu możemy dostąpić zbawienia? Czy zbawienie jest kwestią łaski? A może dobrych uczynków? Jaka jest cena królestwa Bożego?
Homilia do dorosłych
11/12/14 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Co jest moją i twoją drogocenną perłą? Królestwo niebieskie, ewangelia, chrześcijaństwo, łaska przyjaźni zBogiem? Czy może sztuczny kamień pozornego sukcesu, opartego na fałszywych transakcjach, korzyściach z uzurpowanej władzy, bogactwa, wpływów, przyjemności życia doczesnego?
Homilia do dorosłych
11/12/14 o. Bartłomiej Kupś CSSp
Wspomniani już dziś znawcy rynku powiedzą: kto nie ryzykuje nie wygrywa. Bóg przeznaczył nas do konkretnych zadań. Utwierdza nas w tym św. Paweł. Zwracając się do wiernych Kościoła w Rzymie mówi: Pan przeznaczył nas, abyśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna, przez to, że nas poznał i wybrał.
Homilia do dzieci
11/12/14 Danuta Szelejewska
By osiągnąć zamierzony cel, konieczna jest umiejętność rozróżniania dobra od zła. Do tego zaś potrzebne jest nie tylko prawidłowo ukształtowane sumienie, ale również dobre serce. A to z kolei związane jest z prawdziwą mądrością. Przykładem człowieka, który umiał rozwiązać nawet najtrudniejszy problem jest starotestamentalny król Salomon. Prosząc Boga w modlitwie nie o długie życie i bogactwa, ale o mądrość, usłyszał zapewnienie: daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie (1Krl 3,12).Miał więc Salomon powód do radości. Pośród skomplikowanych spraw umiał odnaleźć, rozpoznać i wykorzystać dar.