17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Skarb wiary - odnaleźć i rozpoznać

11/12/14 Danuta Szelejewska
By osiągnąć zamierzony cel, konieczna jest umiejętność rozróżniania dobra od zła. Do tego zaś potrzebne jest nie tylko prawidłowo ukształtowane sumienie, ale również dobre serce. A to z kolei związane jest z prawdziwą mądrością. Przykładem człowieka, który umiał rozwiązać nawet najtrudniejszy problem jest starotestamentalny król Salomon. Prosząc Boga w modlitwie nie o długie życie i bogactwa, ale o mądrość, usłyszał zapewnienie: daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie (1Krl 3,12).Miał więc Salomon powód do radości. Pośród skomplikowanych spraw umiał odnaleźć, rozpoznać i wykorzystać dar.