17 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Gdy znalazł jedną drogocenną perłę
Sztuką jest tak głosić słowo Boże, aby przekonać współczesnego odbiorcę do radykalnego naśladowania Chrystusa, czyli do ewangelicznego stylu życia. Niemniej i dzisiaj są tacy, którzy potrafią wszystko przewartościować (sprzedać wszystko, co posiadają) i pójść za Chrystusem (kupić rolę ze skarbem, perłę).
Przykładem takiego przewartościowania jest król Salomon. Mógł prosić Boga o wszystko, czego zapragnąłby młody człowiek w jego sytuacji: o długie życie, zwycięstwa, bogactwa. Salomon poważnie podszedł do swych zadań i dlatego modlił się o mądrość. Dojrzałość króla spodobała się Bogu i obdarzył go tym darem.
O przeznaczeniu do życia według zamiaru Boga poucza nas święty Paweł w Liście do Rzymian. Pan „przeznaczył nas, abyśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna” przez to, że nas poznał i wybrał. Charakterystyczne jest tu następstwo słów obrazujące kolejność Bożego działania: poznał – przeznaczył – powołał – usprawiedliwił – obdarzył chwałą. Przypowieści o skarbie, perle i sieci nawiązują do Salomonowej modlitwy o mądrość. Każdy bowiem, kto pragnie być uczniem królestwa niebieskiego, tym samym pragnie posiąść cechę ewangelicznej mądrości.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.