18 niedziela okresu zwykłego

11/12/14
Dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom
11/12/14 Szymon Bojdo
Dlaczego prorok zachęca do korzystania z dóbr, bez płacenia za nie? Takie rozdawnictwo wydaje się niesamowite, gdy wiemy, że obecnie wszystko, nawet najdrobniejsza rzecz ma swoją cenę. Pierwsze czytanie skłania mnie również do pytań dotyczących sensu mojej pracy. Codzienność często przynosi bolesną refleksję, że nakład naszej pracy nie jest współmierny do satysfakcji jaką za nią otrzymujemy.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Robert Klemens COr
W Liście do Rzymian Święty Paweł mówi, że wiara rodzi się z tego co się słyszy. Jeśli więc nie słuchamy tego co Boże skąd ma się w nas brać wiara. Jak zostało powiedziane w dzisiejszej ewangelii, do nakarmienia pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, konieczny był chleb. Skromna jego ilość na pewno nie wystarczyłaby dla wszystkich i dlatego konieczna była cudowna interwencja Pana Boga, ale punktem wyjścia było pięć bochenków i dwie ryby. Nasza wiara nie od razu musi przenosić góry ale z próżnego nawet Salomon nie naleje. Jeśli nie ma nawet podstaw, o kontynuacji nie wspominając.
Homilia do dorosłych
11/12/14 o. Marcin Wrzos
Święty Paweł dopowiada w swoim liście, że w życiu właśnie chodzi o miłość. Nie o pieniądze, sławę, władzę. Niektórzy w życiu ciągle pędzą, bo chcą mieć więcej i więcej. Nie potrafią powiedzieć dość. W tej pogoni zapominają o tym dlaczego i dla kogo pracują, są sławni, ważni… To zaczyna być ich największym szczęściem w życiu. Nie dobra relacja z Bogiem, super rodzina, przyjaciele, czy to, że można coś rozbić bezinteresownie. Budzą się czasem za późno, gdy jest w drodze rozwód, gdy nie radzą sobie z samotnością. Bo wprawdzie pieniądze mają, ale nie mają miłości.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Kazimierz Kubat SDS
Bogactwo i dostatek materialny stały się w naszym świecie największą i niemalże jedyną wartością. Wszystko kręci się dookoła jednego pytania: Jak pomnożyć dobra materialne, jak mieć więcej, lepsze, wygodniejsze, szybsze, bardziej luksusowe rzeczy?.To pragnienie posiadania zdominowało naszą psychikę, nasze rozmowy, nasze życie… całą naszą rzeczywistość. A za tym idzie…
Homilia do dzieci
11/12/14 Dariusz Zuber
Pan Jezus dzisiaj uczy nas niezwykłej matematyki. Zupełnie innej od tej, której uczycie się w szkole. Na lekcjach nauczyciele uczą was, że dzielenie liczb, rzeczy zmniejsza je. Natomiast Pan Jezus pokazuje nam coś odwrotnego dzielnie mnoży. O tej niezwykłej zasadzie czytamy w ewangelii.