18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dostrzec bliźniego

11/12/14 ks. Kazimierz Kubat SDS
Bogactwo i dostatek materialny stały się w naszym świecie największą i niemalże jedyną wartością. Wszystko kręci się dookoła jednego pytania: Jak pomnożyć dobra materialne, jak mieć więcej, lepsze, wygodniejsze, szybsze, bardziej luksusowe rzeczy?.To pragnienie posiadania zdominowało naszą psychikę, nasze rozmowy, nasze życie… całą naszą rzeczywistość. A za tym idzie…