18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Dzielenie, które mnoży

11/12/14 Dariusz Zuber
Pan Jezus dzisiaj uczy nas niezwykłej matematyki. Zupełnie innej od tej, której uczycie się w szkole. Na lekcjach nauczyciele uczą was, że dzielenie liczb, rzeczy zmniejsza je. Natomiast Pan Jezus pokazuje nam coś odwrotnego dzielnie mnoży. O tej niezwykłej zasadzie czytamy w ewangelii.