18 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom
Im więcej człowiek ma dóbr materialnych, tym mniej dostrzega duchowe. Trudniej jest też rozstać się z tym wszystkim, co człowiek gromadzi przez lata – wszak to wszystko jest jego własnością. Nic dziwnego, że wielu nie potrafi dostrzegać wartości duchowych; nie dzieli się codziennym chlebem z potrzebującymi. Tymczasem Pan ustami proroka Izajasza zachęca do troski o autentyczne pożywienie. Przestrzega przed bezsensownym wydawaniem pieniędzy. Chodzi o to, że wielu Izraelitów koncentrowało się tylko na sprawach materialnych. Bóg woła więc przez proroka, aby posłuchali Jego słów, gdyż słowo Boże jest pokarmem dla duszy. Sens tego fragmentu Księgi Izajasza wyjaśnia także psalm 145 wraz z refrenem.
O zwycięstwie nad wszystkim tym, co może odłączyć od miłości Chrystusowej, mówi św. Paweł w Liście do Rzymian. Wylicza on utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo i miecz, czyli śmierć. Siłę do pokonania tych przeciwności widzi w miłości Boga, która jest w Chrystusie.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.