18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wy dajcie im jeść

11/12/14 ks. Robert Klemens COr
W Liście do Rzymian Święty Paweł mówi, że wiara rodzi się z tego co się słyszy. Jeśli więc nie słuchamy tego co Boże skąd ma się w nas brać wiara. Jak zostało powiedziane w dzisiejszej ewangelii, do nakarmienia pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, konieczny był chleb. Skromna jego ilość na pewno nie wystarczyłaby dla wszystkich i dlatego konieczna była cudowna interwencja Pana Boga, ale punktem wyjścia było pięć bochenków i dwie ryby. Nasza wiara nie od razu musi przenosić góry ale z próżnego nawet Salomon nie naleje. Jeśli nie ma nawet podstaw, o kontynuacji nie wspominając.