19 niedziela okresu zwykłego

11/12/14
Wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić
11/12/14 Maria M. Lewicka
Jaka jest kolej rzeczy: czy trzeba najpierw uwierzyć, by usłyszeć głos Boga? Czy też odwrotnie: gdy Bóg przemówi, łatwiej jest uwierzyć?
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Mariusz Pohl
Słowo Boże nie jest teorią, abstrakcyjnym wykładem prawd wiary czy poezją, lecz jest słowem życia, odnosi się zatem do różnych życiowych sytuacji, uczy nas czegoś, ukazuje wzory postępowania i apeluje o naszą praktyczną odpowiedź. I dlatego każdą sytuację opisaną w Ewangelii powinniśmy przenosić na grunt naszych własnych doświadczeń, wyciągać z niej praktyczne wnioski i czerpać inspirację dla własnych zachowań i decyzji. Czego zatem uczy nas dzisiejsza ewangelia?
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Znów żyjemy w czasach lęku. Powody mogą być różne: od politycznych, ekonomicznych, przez społeczne związane z kryzysem kultury i cywilizacji, aż po osobiste spowodowane utratą zdrowia, niepowodzeniami, żałobą… Farmaceuci informują, że niepokojąco wzrasta sprzedaż leków uspokajających i psychotropowych, szczególnie u ludzi w wieku 25-35 lat.
Homilia do dzieci
11/12/14 bp Antoni Długosz
Podczas obrzędu chrztu w czasach starożytnych zanurzano w wodzie całego człowieka, ponieważ poprzez ten znak chrzczony umierał dla zła, a wychodząc z wody rozpoczynał nowe Boże życie. Pan Jezus (obraz) apostołów i ich następców: biskupów i księży nazywa rybakami ludzi, ponieważ mocą sakramentów świętych i słowa Bożego wydobywają nas z wody grzechu do nowego życia w przyjaźni z Bogiem.