19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Dzięki wodzie chrztu świętego jestem Bożym dzieckiem

11/12/14 bp Antoni Długosz
Podczas obrzędu chrztu w czasach starożytnych zanurzano w wodzie całego człowieka, ponieważ poprzez ten znak chrzczony umierał dla zła, a wychodząc z wody rozpoczynał nowe Boże życie. Pan Jezus (obraz) apostołów i ich następców: biskupów i księży nazywa rybakami ludzi, ponieważ mocą sakramentów świętych i słowa Bożego wydobywają nas z wody grzechu do nowego życia w przyjaźni z Bogiem.