19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Lekcja wiary na falach

11/12/14 ks. Mariusz Pohl
Słowo Boże nie jest teorią, abstrakcyjnym wykładem prawd wiary czy poezją, lecz jest słowem życia, odnosi się zatem do różnych życiowych sytuacji, uczy nas czegoś, ukazuje wzory postępowania i apeluje o naszą praktyczną odpowiedź. I dlatego każdą sytuację opisaną w Ewangelii powinniśmy przenosić na grunt naszych własnych doświadczeń, wyciągać z niej praktyczne wnioski i czerpać inspirację dla własnych zachowań i decyzji. Czego zatem uczy nas dzisiejsza ewangelia?