Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Lekcja wiary na falach

11/12/14 ks. Mariusz Pohl
Słowo Boże nie jest teorią, abstrakcyjnym wykładem prawd wiary czy poezją, lecz jest słowem życia, odnosi się zatem do różnych życiowych sytuacji, uczy nas czegoś, ukazuje wzory postępowania i apeluje o naszą praktyczną odpowiedź. I dlatego każdą sytuację opisaną w Ewangelii powinniśmy przenosić na grunt naszych własnych doświadczeń, wyciągać z niej praktyczne wnioski i czerpać inspirację dla własnych zachowań i decyzji. Czego zatem uczy nas dzisiejsza ewangelia?