19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić
Wieści o tym, że gdzieś wydarzył się cud, że komuś objawił się święty, że ktoś słyszał głos anioła, że ktoś widział nadnaturalne wydarzenia wciąż intrygują. Te newsy trwają tylko chwilę, bo świat karmi się tego typu wiadomościami. Potem oczekuje nowych sensacji.
Starotestamentalne spotkania Boga z wybraną przez Niego osobą są swego rodzaju biblijną ciekawostką. Jak to było możliwe? Jak to wyglądało w rzeczywistości? O takim wydarzeniu opowiada Autor Pierwszej Księgi Królewskiej. Na górze Horeb Bóg spotkał się z Eliaszem podczas szmeru łagodnego powiewu. Góra ta jest miejscem uświęconym, miejscem Przymierza.
O spotkaniu z Bogiem poucza Rzymian św. Paweł. Pisze jednak z wielkim smutkiem i bólem, ponieważ dotyczy to odstępstwa Izraela względem Bożych przykazań, a także tych spośród Żydów, którzy nie rozpoznali w Chrystusie Mesjasza, w rezultacie czego Chrystus cierpiał i poniósł śmierć na krzyżu (…).
Wciąż wspinamy się na górę, aby spotkać się z Bogiem. Najczęściej tą górą jest modlitwa, post, jałmużna, dobre uczynki, ofiarowanie swego cierpienia. Szczytem zaś spotkania z Chrystusem jest Eucharystia. Kroczymy wtedy z Jezusem w cudownej tajemnicy świętych słów i Przeistoczenia, tak jak On kroczył po wodzie.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.