Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Maria M. Lewicka
Jaka jest kolej rzeczy: czy trzeba najpierw uwierzyć, by usłyszeć głos Boga? Czy też odwrotnie: gdy Bóg przemówi, łatwiej jest uwierzyć?